MOC DĚKUJEME

Rádi bychom poděkovali všem, kteří jste do toho šli s námi a pomáhali jste!

Vladimír Olmr - SOPO Modletice

Gebrüder Weiss 

Atom Rat

Mall.cz

Pietro Filipi

Zbyněk Rudolf - Technický klub Litoměřice

Národní divadlo

Věznice Vinařice

Institut dokumentárního filmu 


Šijí pro seniorské domovy:

Ateliéry a dílny Národního divadla, Věznice Vinařice, Linda Šilingerová, Karíma Al-Mukhatarová, Ondřej Nečas, Věra Horvátková Duždová, Iveta Vaňousová, Zuzana Krejzková, Sandra Mičínská, Tereza Šviderová, Petra Zárubová, Bohumila Fleyberková, Tereza Schindlerová, Mili Janatková, Eva Špirochová, Zdeňka Švadlenková, Eva Záleská, Barbora Slehová, Alena Špačková, Dominika Knoblochová, Anabela Žigová, Hana Francová, Kaťa Gazukina, Tereza Kolmačková, Marta Hrubá, Marienka Pešková


Rozváží do seniorských domovů:

Jarmila Štuková, Lukáš Houdek, David Peres, Bára Kousalová, Martin Holenda, Hassan Ezzeddine, Daniel Stewart, Kateřina Hipská, Bára Sovinská, Irena Kalhousová, Radek Horáček